AGENDA-QUADERN 2023 DEL COL·LECTIU OBERTAMENT

L’agenda del Col·lectiu Öbertament és una eina per reivindicar el dret a la bogeria i lluitar contra l'estigma i l'exclusió social.