On estem

Casa de la Natura
Parc Ausiàs March S/N (Al costat de l`Escola de Música de Gandia)
46701 Gandia (València)


Telèfon de contacte: 96 286 68 75 

Horari: Dilluns, dimarts i divendres de 9 a 14h. 
            Dimecres de 9 a 17:30h.
            Dijous de 11 a 14h.
 

Web: www.colectiuobertament.org
 

E-mail: info@colectiuobertament.org