Consolidant el moviment d`usuaris...

El passat dimats 27 de gener va tenir lloc la primera reunió del 2015 de la incipient plataforma d`usuaris que està formant-se.

En primer lloc vam liquidar la valoració de les Jornades d`Usuaris en la EVES del 14 d`Octubre de 2014. Aquestes jornades després de les xifres estadístiques va concloure amb un saldo positiu. No obstant això, algunes coses s`han de millorar.

Després es va acordar redactar un full, díptic, tríptic... explicant la importància d`associar-se junt amb els contactes del Col.lectiu Öbertament i Imaginave.

També es va parlar de concretar una reunió d`usuaris exclusivament i fer-la a un bar, cafeteria... com si fora una tertúlia literària. A banda de intercanviar impressions es volen recollir històries de vivències i espais a una Unitat d`Hospitalització Greu.

Finalment, es va fixar el calendari per a les properes reunions.