Com he utilitzat les agendes Öbertament?


Una companya amablement (que diria Pau) ens ha fet un video comptant les bondats i els desencerts de les agendes del Col.lectiu Obertament. Gràcies!

I vosaltres, que en penseu?