Obertament exposa al MUVIM, del 19 d'abril al 16 de maig de 2012

Funambulisme és l’art de caminar al llarg d’un fil d’aram o d’una corda, generalment a gran altura. Aquest és un espectacle prou habitual als circs, on un o més artistes actuen davant un públic. Els funambulistes, en algunes ocasions, usen equipament per mantenir l’equilibri, en altres però, poden realitzar la proesa sense xarxa de seguretat.
Aquesta obra fotogràfica, Funambulistes, és una aproximació conceptual a les llums i les ombres que la malaltia mental comporta. Al llarg del procés creatiu ens hem preguntat si és possible l’estabilitat en un medi inestable. La soledat, l’aïllament, la dificultat, la por a sentir-nos rebutjats, són sensacions comunes a totes les persones. També sabem dels factors externs que ens ajuden a viure el dia a dia de manera més satisfactòria, com són l’acceptació, l’estima, la complicitat, el respecte… Aquest és un projecte d’activisme social, reivindicatiu i alteratiu, on la fotografia és la nostra eina per fer visible allò invisible. El Col•lectiu Obertament som un grup de persones creatives amb malaltia mental que fem de l’art i la creativitat un instrument de expressió i de comunicació. Experimentem que, on s’espera dificultat, hi ha capacitat i sorpresa. Volem dissoldre l’estigma social que tradicionalment patim. Com deia Gandhi, sabem que allò que fem és insignificant, però és molt important que ho fem! …caminarem sobre el filferro amb el dinamisme dels canvis i la permanència. Col•lectiu Obertament Autors i autores: Marilola Vidal Tornero, Carolina Vidal Moratal, Pepe Cabanilles Moreno, Dedidac fotos, Josep Soldevila Miret, David Cuesta Valls, Aleix Oltra Rueda, Mar Lloret Gómez i Pau López Anquela.